Αρχικη

Η κύρια εργασία που εκτελεί η εταιρία μας είναι να αγοράζει μέταλλα αμιγή ή και σε μίγματα να τα χωρίζει σε ομάδες και μετά να τα πωλεί για ανακύκλωση-χύτευση. Στον χώρο μας στον Ασπρόπυργο τα μείγματα μετάλλων τα χωρίζουμε σε αμιγή είδη μετάλλων, όπως χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας, χαλκός κλπ και με τον τρόπο αυτό δίνουμε προστιθέμενη αξία στα χωρισμένα και διαλεγμένα πλέον μέταλλα που ακολούθως πωλούνται για χύτευση.